skip to Main Content
Vše co potřebujete vědět o Slovinsku | Nejširší nabídka ubytování

Doprava – Slovinsko

Při cestování v letní sezoně je nutné počítat s větším zatížením hraničních přechodů, slovinské silnice se také stávají poměrně nebezpečnými v letní turistické sezoně, díky větší hustotě silničního provozu, a také díky turistům projíždějícím přes Slovinsko do Chorvatska a opačně většinou přes noc. POZOR! Čeští řidiči bourají hlavně kvůli fyzickému vyčerpání z jízdy a snížené pozornosti.

Před místy výběru mýtného se v letních měsících mohou tvořit až několika kilometrové fronty

Cena benzínu

podle usnesení vlády republiky Slovinsko se mohou vzhledem k proměnlivé situaci cen pohonných hmot na mezinárodním trhu ceny měnit každých 14 dní

Dálniční poplatky

je možné ve Slovinsku platit v EUR, HRK, USD, GBP, CHF . Nouzové telefony najdeme na dálnici vždy každé dva kilometry

Při nehodě či poškození vozidla

je nutné neprodleně přivolat policii, která vydá „potvrzení o poškození vozidla“, aby mohlo být vozidlo při zpáteční cestě propuštěno ze Slovinska.

Žádost o odškodné

za psychickou či fyzickou újmu, smrt nebo škodu na automobilu podává český účastník nehody po návratu do ČR u své pojišťovny. Policejní záznam o nehodě policie Slovinska účastníkům nehody nevydává

Základní dopravní předpisy

 nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů na dálnici je 130 km/h, 100km/h na silnicích I. třídy, 90km/h na ostatních státních silnicích a 50km/h v obcích.

Povolený obsah alkoholu v krvi

u řidiče amatéra 0,5 promile, u profesionálních řidičů je povoleno 0 promile.
Při jízdě ve Slovinsku je povinné mít po celý rok i během dne rozsvícená světla! Porušení tohoto předpisu se trestá blokovou pokutou 42 €

POZOR

Slovinská policie při zajištění přestupku postupuje nekompromisně, avšak korektně dle služebních předpisů a vždy v  souladu se zákonem. Pokuty jsou tu vysoké, i několik desítek tisíc.Některé vážnější přestupky i nad 420 EURO. Korupce je zde u policie téměř nulová, tedy nedoporučuje se jakékoliv pokusy o smlouvání. V takovémto případě policie postupuje nekompromisně a celá záležitost je řešena dále přestupkovým soudcem ( má 48 hodin na projednání od obdržení spisu) není možno dosáhnout jakéhokoliv vývoje.
Back To Top
Hledání