skip to Main Content
Vše co potřebujete vědět o Slovinsku | Nejširší nabídka ubytování

Kultura a historie Slovinska

Na Slovinsku funguje přes 200 muzeí a muzejních sbírek. Nejdůležitější kulturní dědictví vystavuje Národní muzeum, Muzeum etnografie a Muzeum přírodních věd Slovinska. Mezi muzea evropského významu se řadí Mzeum I. světové války v Kobarid, které bylo oceněno cenou Evropského muzea roku Evropskou radou.
Ve většině velkých měst sídlí regionální muzea, muzea moderní historie a různě specializovaná muzea, jako je Technické muzeum v Bistra blízko Vrhnika. Úžasný počet malých muzeí a sbírek po celém Slovinsku odkrývá historii, typickou řemeslnou výrobu, profesionální dovednosti a bchod od sklářství, požárnictví, včelařství po kovářství, od paličkování po vinařství, od alpského mlékárenství po chmelařství… Určitě zajímavé jsou i muzea hornictví v Idriji,Velenje, Mežici, která nabízejí podzemní exkurze a etnologické muzeum pod širým nebem, např. v Rogatci.
Neopomeňme také umělecké galerie a muzea výtvarného umění. Nejdůležitější instituce výtvarného umění jsou Národní galerie, Galerie moderního umění a Mezinárodní grafické centrum v Ljubljani. Ve slovinských městech narazíme na hojnost soukromých galerií a obvykle i městských galerií.
Zemi křižují historické cesty a Slovinsko samo o sobě má bohatou minulost, o které svědčí cenné archeologické naleziště. Mnohé jsou světové důležitosti, například objev světově nejstarší flétny v Divje Babe poblíž Idrije. Nálezy jsou uloženy v muzeích , a také vystavovány v archeologických parcích a v místech vykopávek pro návštěvníky. Knihovny a archivy samozřejmě hájí historické a kulturní sbírky, památky a chráněné budovy, které přitahují pozornost turistů.

Dějiny Slovinska

Nejstarší historii Slovinska ovlivnila existence jantarové stezky a příchod Ilyrů na konci 2.tisíciletí př.n.l. Starověké dějiny jsou pak spojeny s Kelty a od 1.století také s Římany.
Po období stěhování národů pomalu do oblasti pronikají Slované a začínají vznikat první státní útvary. Část území dnešního Slovinska spadala dokonce do Sámovy slovanské říše. Na přelomu tisíciletí se zdejší historické země stávají součástí Svaté říše římské. Pozdější habsburská nadvláda se v první fázi týká jen slovinského vnitrozemí, pobřeží je pod vlivem Benátské republiky až do jejího zániku. Během první světové války slovinští vojáci bojují na rakouské straně a slovinské hory se stávají dějištěm těžkých bojů. Po válce dochází rozpadu Rakousko-Uherska a ke vzniku Spojeného království SHS (tj.Slovinců, Chorvatů a Srbů), později přejmenované na Království Jugoslávie. Vzhledem k historickým, ekonomickým a kulturním rozdílům mezi jednotlivými národy ve státě dochází k extremizaci politického života. Za 2.světové války je Jugoslávie obsazena fašistickými vojáky.

Díky hornatému terénu zde začíná ve velké míře působit partyzánské hnutí včele s populárním Josipem Brosem Titem, který je po válce zvolen prezidentem obnovené Jugoslávie. Slovinsko se stává jednou z jugoslávských republik a prochází jako celá země socialistickým vývojem, který byl ale odlišný od jiných východoevropských zemí. Desetiletí neřešené rozpory mezi jednotlivými republikami se opět objevily po Titově smrti. Slovinsko využilo příznivé mezinárodní situace na začátku 90.let a vydalo se na cestu k samostatnosti, které dosáhlo v roce 1991.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovinska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Slovinska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Slovinska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.

Zdroj: www.dejiny.cz/slovinsko

Back To Top
Hledání